Logo
Söderköping
   Onsdag den 17 juli 2024
   
Om oss

Vi på Thorstorp

Kerstin Bergström driver tillsammans med sin dotter Magdalena Holström, hästverksamheten på Thorstorps gård.

Kerstin har mer än 35 års erfarenhet av hästar och hästhållning. Hon är från grunden utbildad djurvårdare och har bl. a arbetat på hästklinik. Arbetade senare som biomedicinsk analytiker, med verksamhet inom den medicinska forskningen. Efter studier i bl. a ekonomi har hon jobbat med kapitalplaceringar. Har tävlat som ung både i dressyr, hoppning och körning och har haft egen avelsverksamhet sedan början av 90-talet. Kerstin, som bor på gården, har hand om stallet med stallgäster, de egna hästarna, Bed & Breakfast och butiken.

Magdalena är uppvuxen med hästar och har ridit sedan hon var liten. Har jordbruksutbildning i grunden, kompletterad med produktions- och driftsledarexamen och en fil.kand i miljövetenskap. Har tävlat i dressyr och hoppning.

Magdalena har hand om kvalitetssäkringen av vår grovfoderproduktion (hö och hösilage) samt foderstater och analyser. Hon tar också hand om inridning och utbildning av våra unghästar, rider avelsstona och sköter butiken. Bor, tillsammans med sin sambo och sina tre barn, på en gård med får.

Vår vision

*Att föda upp hållbara och trevliga hästar, som under sin uppväxt fått sitt rörelsebehov tillgodosett och sitt terrängsinne utvecklat i kuperade betesmarker.

*De ska också fostrats och utvecklat sin sociala förmåga i en flock med hästar i olika åldrar.

*I avelsarbetet ska endast de bästa stona, med god förärvning, användas för att producera högpresterande tävlingshästar. Stor vikt läggs vid stonas hållbarhet och temperament och vid valet av lämplig hingst.

*Under uppväxttiden ska hästen fått foder i tillräcklig mängd och hög kvalitet, så att den kan utnyttja sin tillväxtpotential. Foderstaten baseras på grovfoder.

*Hästen ska redan under föltiden få en grundläggande uppfostran, som ger en trygg och samarbetsvillig häst, med ett stort förtroende för människor.

Kerstin och Magdalena (Riksföl-08, Flyinge)